Terveysohjelmat – hyödyt

Kun karjakoko on suuri, karjan terveyttä on kehitettävä systemaattisesti kohti taloudellisia ja tuotannollisia tavoitteita sekä eläinten hyvinvointitavoitteita. Tavoitteet on laadittava analysoidun taustatiedon ja navetassa tehdyn havainnoinnin pohjalta, ja kehitystä on seurattava säännöllisesti.

Emovet hakee tuotannon ongelmakohtiin pitkäjänteistä ratkaisua terveysohjelman avulla. Terveysohjelma sisältää terveyssuunnitelman ja terveyskäynnit vuoden mittaan.

Tavoitteemme eläinten hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi:

 • Tautiriskien minimointi
 • Hedelmällisyystarkastukset ja hyvän hedelmällisyyden ylläpito
 • Vasikoiden tarkastaminen aikaisessa vaiheessa

Yhdessä sovittuja toimenpiteitä ja niiden tuloksia seurataan terveyskäynneillä »

Ota yhteyttä

Maitotilan terveysohjelma

Maitotilan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tavoitteena ovat hyvinvoivat, terveet lehmät ja vasikat. Kun lehmät voivat hyvin, ne ovat pitkäikäisiä, maidontuotanto on korkea ja tuotannon kannattavuus kohdallaan.

Terveysohjelman pääkohdat maitotilalla:

 • Tavoitteena tarttuvien ja tuotannollisten sairauksien minimointi.
 • Lähtökohtana lehmien hyvä hedelmällisyys: poikineiden ja tiineytettyjen lehmien tarkastus ja mahdollisten ongelmien hoitaminen ajoissa.
 • Syntyneiden vasikoiden tarkistus ja nupoutus terveyskäynneillä.
 • Lääkevaraston tilanteen tarkastus, jos tila on lääkeluovutussopimuksen piirissä.

Vaadittujen toimenpiteiden lisäksi Emovetin eläinlääkäri auttaa aina myös ajankohtaisissa ongelmissa!

Avaa esite

Emotilan terveysohjelma

Emotilan tärkein päämäärä on hyvä vasikkatuotto. Tarkistuta siis emojen tiineys! Jokainen tyhjänä elätettävä emo on kustannus ja sen tärkein tuotto jää saamatta. Eläinlääkärimme pystyvät näkemään emojen tiineystilanteen ultraäänilaitteillaan jo neljän viikon tiineyden jälkeen.

Emojen lisäkäsi sonnien astumiskunnon varmistaminen kannattaa tehdä vuosittain. Jos astumiskaudella herää epäily sonnin tiineyttämiskyvystä, suosittelemme tarkastuttamaan sonnin alla olevien emojen tiineydet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Avaa esite

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Yhteydenottolomake
 

Terveyssuunnitelma

Emovetin terveyssuunnitelma laaditaan tilan nykytilanteen pohjalta terveysriskien hallitsemiseksi.

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Emovet Oy (2180802-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kalle Leino
050 395 7171
kalle.leino@emovet.fi

Henkilörekisterin nimi

Emovet Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Emovet Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
kalle.leino@emovet.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna