Edelläkävijä, lähde nyt mukaan SorkkaPlus-pilottiin.

Nyt nostetaan sorkat pöydälle ja paneudutaan syvällisesti jalkasairauksiin sekä niiden aiheuttamiin tulonmenetyksiin yhdessä Faban hedelmällisyysasiantuntijoiden ja Emovetin eläinlääkäreiden kanssa!

Sorkkasairas lehmä liikkuu ja syö vähemmän. Sitä kautta kuntoluokka laskee ja hedelmällisyys huononee sekä maitotuotos laskee 5-35 %/päivä ontumisen vakavuudesta riippuen.

Hyödyt

 • Vähentää ja ennaltaehkäisee sorkkasairauksia
 • Vähentää sorkkasairauksista aiheutuvia tulon menetyksiä
 • Selkeät toimenpide-ehdotukset navetan olosuhteiden ja siten sorkkaterveyden parantamiseksi
 • Asiantuntijat avuksi havainnoimaan sorkkaterveyttä
 • Parantaa eläinten hyvinvointia

 

Kenelle SorkkaPlus on tarkoitettu?

 • Pihattokarjoille
 • Karjoille, jotka haluavat sijoittua sorkkaterveydessä parhaaseen 20%:iin Suomen karjojen joukossa
 • Karjoille, joissa lehmien ontumisongelma on noussut esiin
 • Karjoille, jotka haluavat panostaa lehmien hyvinvointiin
 • Karjoille, jotka haluavat vuolla sorkkaterveyden rahasyöpöt pois ja parantaa katettaan

 

 

SorkkaPlus -palvelun sisältö

 • Sorkkaterveyteen erikoistuneen hedelmällisyysasiantuntijan tilakäynti:      
  • Sorkkaterveyteen vaikuttavien tekijöiden kartoitus
  • noin 30 lehmän ontumaluokitus
  • Käynnin lopuksi kerrataan käynnin aikana tehdyt havainnot
 • Eläinlääkärin laatima raportti karjan sorkkaterveyden nykytilasta ja toimenpide-ehdotukset
  • eläinlääkärin kommentit käynnin havainnoista
  • laskelma sorkkasairauksien aiheuttamista tulonmenetyksistä
  • selkeä lista toimenpide-ehdotuksista

Raportti käydään läpi video- tai puhelinneuvotteluna, jossa ovat mukana karjanomistaja, hedelmällisyysasiantuntija ja eläinlääkäri.

 

Hinta

 • pilottihinta 572 € +alv, lisäosasto 70,5€ + alv (huhti-kesäkuu 2020)
 • normaalihinta 746 € +  alv
 • erillinen lisäosasto + 97,50 € +  alv, esim. hiehonavetta
 • kun tila sitoutuu toimenpiteisiin, lupaamme estää 1 vakavan ontumisen ja 3 lievää ontumista. Tämä tarkoittaa 3285 kg/vuosi maitomäärän menetyksen säästöä eli 1150€ säästöä per vuosi.

SorkkaPlus -palvelun tilaus

Voit tilata SorkkaPlus-palvelun omalta asiakasvastaavaltasi, osoitteesta asiakaspalvelu@faba.fi tai alla olevilta SorkkaPlus-asiantuntijoilta.

Asiantuntijat yhteydenottoja varten

Faban hedelmällisyysasiantuntijat

 • Piritta Hakala, Häme, Pirkanmaa, puh. 040-3115040
 • Erkki Hanhimäki, Pirkanmaa, Satakunta, puh. 040-3115849
 • Anders Granbäck, Österbotten, Pohjanmaa, puh. 040-3115112
 • Saana Puutio, Keski-Pohjanmaa, puh. 040-311 5616
 • Johanna Koponen, Pohjois-Savo, puh. 040-3115263
 • Jukka Rintakangas, Etelä-Pohjanmaa, puh. 040-3115825
 • Katriina Kalliokoski, Keski-Pohjanmaa, puh. 040-311 5111
 • Niina Leino, Etelä-Karjala, puh. 040-3115715
 • Ritva Lahti, Etelä-Pohjanmaa, puh. 043-8270680
 • Salli Sarajärvi, Pohjois-Pohjanmaa, puh. 040-3115274
 • Satu Kilponen, Pohjois-Pohjanmaa, puh. 040-3115237
 • Satu Pihlajaniemi, Pohjois-Pohjanmaa, puh. 040-3115246
 • Taisto Villman, Pohjois-Karjala, puh. 040-3115426
 • Sirkka Liisa-Koivula, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, puh. 040-3115057

Emovetin eläinlääkäri

 • Aino Wainio, puh. 040-5254678

 

 

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Yhteydenottolomake
 

Onnistumisia

Lue Emovetin onnistumisista tyytyväisiltä asiakkailtamme!

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Emovet Oy (2180802-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kalle Leino
050 395 7171
kalle.leino@emovet.fi

Henkilörekisterin nimi

Emovet Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Emovet Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
kalle.leino@emovet.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna