• Urheilutie 6D, 01370 Vantaa
 • 050 395 7171
 • Sähköposti: etunimi.sukunimi@emovet.fi

SORKKAPLUS

Edelläkävijä, lähde nyt mukaan SorkkaPlus-pilottiin.

Nyt nostetaan sorkat pöydälle ja paneudutaan syvällisesti jalkasairauksiin sekä niiden aiheuttamiin tulonmenetyksiin yhdessä Faban hedelmällisyysasiantuntijoiden ja Emovetin eläinlääkäreiden kanssa!

Sorkkasairas lehmä liikkuu ja syö vähemmän. Sitä kautta kuntoluokka laskee ja hedelmällisyys huononee sekä maitotuotos laskee 5-35 %/päivä ontumisen vakavuudesta riippuen.

Hyödyt

 • Vähentää ja ennaltaehkäisee sorkkasairauksia
 • Vähentää sorkkasairauksista aiheutuvia tulon menetyksiä
 • Selkeät toimenpide-ehdotukset navetan olosuhteiden ja siten sorkkaterveyden parantamiseksi
 • Asiantuntijat avuksi havainnoimaan sorkkaterveyttä
 • Parantaa eläinten hyvinvointia

Kenelle SorkkaPlus on tarkoitettu?

 • Pihattokarjoille
 • Karjoille, jotka haluavat sijoittua sorkkaterveydessä parhaaseen 20%:iin Suomen karjojen joukossa
 • Karjoille, joissa lehmien ontumisongelma on noussut esiin
 • Karjoille, jotka haluavat panostaa lehmien hyvinvointiin
 • Karjoille, jotka haluavat vuolla sorkkaterveyden rahasyöpöt pois ja parantaa katettaan

SorkkaPlus-palvelun sisältö

 • Sorkkaterveyteen erikoistuneen hedelmällisyysasiantuntijan tilakäynti:      
  • sorkkaterveyteen vaikuttavien tekijöiden kartoitus
  • noin 30 lehmän ontumaluokitus
  • käynnin lopuksi kerrataan käynnin aikana tehdyt havainnot.
 • Eläinlääkärin laatima raportti karjan sorkkaterveyden nykytilasta ja toimenpide-ehdotukset
  • eläinlääkärin kommentit käynnin havainnoista:
  • laskelma sorkkasairauksien aiheuttamista tulonmenetyksistä
  • selkeä lista toimenpide-ehdotuksista.

Raportti käydään läpi video- tai puhelinneuvotteluna, jossa ovat mukana karjanomistaja, hedelmällisyysasiantuntija ja eläinlääkäri.

Hinta

 • pilottihinta 572 € +alv, lisäosasto 70,5 € + alv (huhti-kesäkuu 2020)
 • normaalihinta 746 € +  alv
 • erillinen lisäosasto + 97,50 € +  alv, esim. hiehonavetta
 • kun tila sitoutuu toimenpiteisiin, lupaamme estää 1 vakavan ontumisen ja 3 lievää ontumista. Tämä tarkoittaa 3285 kg/vuosi maitomäärän menetyksen säästöä eli 1150 € säästöä per vuosi.

SorkkaPlus-palvelun tilaus

Voit tilata SorkkaPlus-palvelun omalta asiakasvastaavaltasi, osoitteesta asiakaspalvelu@faba.fi tai alla olevilta SorkkaPlus-asiantuntijoilta.

Asiantuntijat yhteydenottoja varten

Faban hedelmällisyysasiantuntijat

 • Piritta Hakala, Häme, Pirkanmaa, puh. 040-3115040
 • Erkki Hanhimäki, Pirkanmaa, Satakunta, puh. 040-3115849
 • Anders Granbäck, Österbotten, Pohjanmaa, puh. 040-3115112
 • Saana Puutio, Keski-Pohjanmaa, puh. 040-311 5616
 • Johanna Koponen, Pohjois-Savo, puh. 040-3115263
 • Jukka Rintakangas, Etelä-Pohjanmaa, puh. 040-3115825
 • Katriina Kalliokoski, Keski-Pohjanmaa, puh. 040-311 5111
 • Niina Leino, Etelä-Karjala, puh. 040-3115715
 • Ritva Lahti, Etelä-Pohjanmaa, puh. 043-8270680
 • Salli Sarajärvi, Pohjois-Pohjanmaa, puh. 040-3115274
 • Satu Kilponen, Pohjois-Pohjanmaa, puh. 040-3115237
 • Satu Pihlajaniemi, Pohjois-Pohjanmaa, puh. 040-3115246
 • Taisto Villman, Pohjois-Karjala, puh. 040-3115426
 • Sirkka Liisa-Koivula, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, puh. 040-3115057

Emovetin eläinlääkäri

 • Aino Wainio, puh. 040-5254678

ONNISTUMISIA

Lue Emovetin onnistumisista tyytyväisiltä asiakkailtamme!

Lue lisää