Koulutukset pienryhmätilaisuuksina tai luentoina

Eläinlääkärimme ovat erittäin kysyttyjä luennoitsijoita. Asiantuntijamme toimivat kouluttajina erilaisissa tuottajatilaisuuksissa, minkä lisäksi tarjoamme koulutuspalveluita yrityksille ja hankkeille. Emovetin eläinlääkäreillä on omat vahvuusalueensa ja pyrimme hakemaan tilaisuuksiin aina sopivimman puhujan tai kouluttajan.

Tarjoamme koulutuksia mm. seuraavista aiheista:

 • Sorkkahoito
 • Kiimakoirien koulutukset
 • poikimisapu
 • Lehmien käytösongelmien korjaamisessa auttaminen (esim. pelkäävä lehmä voidaan totuttaa lypsyrobottiin). Eläinten koulutukseen meillä on erikoistunut eläinlääkärimme Iris Kaimio »

Pidämme luentoja erikoisosaamiseemme liittyvistä aiheista. Sivun allaosasta löydät myös valmiita koulutuspaketteja ja ajankohtaista -osiosta löydät jo sovittuja koulutuksia.  Kysy meiltä lisää tai ilmoittaudu mukaan!

Ota yhteyttä

Tilasumpit -pienryhmäkoulutus

Tuotantokustannusten ja tulosta syövien tekijöiden tarkastelu ja niiden karsiminen tulevat entistä suurempaan rooliin karjatilan kannattavuudessa.  Tärkeimpiä lypsykarjan talouteen vaikuttavia osa-alueita ovat muun muassa sorkkaterveys, vasikat, hedelmällisyys ja utareterveys.  Näistä aihealueista sekä lehmien käsittelystä räätälöimme yhdessä tilan kanssa juuri sinun toiveidesi mukaisen pienryhmäkoulutuksen.

Tilasumpit - pienryhmäkoulutuksen sisältö

 • alkuun tietoa räätälöidystä aiheesta ja sen vaikutuksesta eläinten tuotokseen ja hyvinvointiin
 • kahvit ja Emovet-kakku
 • navettaan, opetus jatkuu oikean lehmän äärellä
 • päivän pituus on noin neljä tuntia.

Kurssin pitää kokenut Emovetin asiantuntijaeläinlääkäri.

Kokonaishinta 1200€ +alv (jaetaan osallistujien kesken).

Kun kiinnostuit tästä koulutuksesta, ota yhteyttä lähimpään Emovetin eläinlääkäriin ja sovi koulutuspäivän ajankohta. Kutsu koolle 10 hengen porukka sorkkaterveydestä kiinnostuneita karja-ammattilaisia.

Ota yhteyttä

Fiksut lehmät -opi kouluttamaan lehmiäsi

Koulutuksessa käsitellään nautojen käyttäytymistä ja oppimista. Jokainen nautojen kanssa työskentelevä samalla - ehkä tietämättään - myös kouluttaa eläimiä. Miksei siis tietoisesti koulutettaisi eläimiä helpommin käsiteltäviksi? Kouluttamiseen käytetyt minuutit säästetään monin verroin hoitotoimenpiteiden helpottumisena ja työturvallisuuden parantumisena.   

Koulutuksen sisältö

 • Naudan luontainen käyttäytyminen ja aistit
 • Miten nauta oppii ja koulutuksen perusteita
 • Naudan hoitotoimenpiteet ja siirtäminen
 • Pelkotilojen siedätys

Koulutus voidaan järjestää yksipäiväisenä luentotyyppisenä koulutuksena tai kaksi päiväisenä, jolloin luentopäivän lisäksi on toinen päivä käytännön tilaharjoittelua. Tilapäivään osallistuminen edellyttää ensimmäisen päivän luentojen kuuntelun, jotta käytännön harjoittelusta saa kaiken irti.        

Tiedossa olevat kurssit ja niiden hinnat löytyvät Ajankohtaista -osiosta.

     

Ajankohtaista

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Yhteydenottolomake
 

Konsultointipalvelut

Tarjoamme konsultointia, kun haluat eläinlääkärin näkökulman esimerkiksi navettasuunnitteluun tai tilan strategiseen johtamiseen.

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Emovet Oy (2180802-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kalle Leino
050 395 7171
kalle.leino@emovet.fi

Henkilörekisterin nimi

Emovet Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Emovet Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
kalle.leino@emovet.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna