• Urheilutie 6D, 01370 Vantaa
  • 050 395 7171
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi@emovet.fi

Purkista navettaan ja ilmaisemaan – Kiimantarkkailukoiran tie oppijasta tekijäksi

07.01.2020

Ajankohtaista > Purkista navettaan ja ilmaisemaan – Kiimantarkkailukoiran tie oppijasta tekijäksi

Toisessa artikkelissa siirrytään hajunäytteistä ja purkeista navettaan lehmien sekaan sekä käydään läpi työskentelyä. Lisäksi kerrotaan mitä mahdollisia ongelmia siirtymisessä voi tulla vastaan, kiimantarkkailukoirien toimivuudesta koulutusjakson jälkeen ja käsitellään kiimantarkkailukoirakoulutuksen vaikuttavuutta. Koiralle on opetettu koulutuksen alussa aakkoset, nyt sen täytyy navettatyöskentelyllä oppia vielä kirjoittamaan.

Hajut hallinnassa – Mitä seuraavaksi?

Kun koira on oppinut tunnistamaan kiimanhajun näytteillä, on aika siirtyä varsinaisiin hajun lähteisiin eli lehmiin. Koulutuksen aikana kiimakierroksen miettiminen etukäteen helpottaa navetassa liikkumista ja tietyt rutiinit kertovat koiralle, mitä ollaan tekemässä. Kierroksen kuivaharjoittelu tuo myös varmuutta koiralle, ja se voi keskittyä haisteluun reitin ollessa tuttu. Kuinka kiimakierros ajoittuu vuorokauteen ja kuinka usein kierros tehdään on tilakohtaista. Helppoa kierroksen toteuttaminen etenkin aloittelevan koiran kanssa on silloin kun navetassa on rauhallista ja eläimet lepäävät. Lypsyaikojen tavoin lehmät oppivat tuntemaan varmasti säännöllisellä harjoittelulla myös kiimakierroksen ajankohdan.

!!! KUVIA NÄIHIN KOHTIIN: https://www.emovet.fi/ajankohtaista/purkista-navettaan-ja-ilmaisemaan-kiimantarkkailukoiran-tie-oppijasta-tekijaksi/ !!!! Kuvateksti: Rauhalliset lehmät helpottavat navetassa harjoittelua.

Omia sovelluksia (esimerkiksi kiimaliman kerääminen ja koiralla haistattaminen) koulutuksen tässä vaiheessa voi tehdä koiran auttamiseksi, ja on tärkeää, että työ on koiralle mieleistä. Pakottamalla koira työskentelyyn tai vaatimalla siltä liian vaikeita asioita, saadaan työtehtävästä hyvin nopeasti negatiivinen. Alussa koiran kanssa kannattaa harjoitella varmoilla kiimoilla, jotta sitä päästään palkitsemaan varmasti oikeasta ilmaisusta. Koiran taitojen lisääntyessä edetään myös yksilöihin, jotka eivät ole kiimassa. Pelkästä haistelusta kehuminenkin vahvistaa toimintaa.

Haastava navetta

Koulutustiloista navettaan siirryttäessä saatetaan törmätä ongelmiin. Koiran voi olla hankala työskennellä navetassa monien hajujen seassa, ja kiimanhajun yhdistäminen lehmiin saattaa kestää jonkin aikaa. Koulutuksessa käytetyistä häiriöhajuista huolimatta navetta on haastava paikka koirille hajutyöskentelyyn: erilaiset runsaat hajut, liikkuvat eläimet, äänet ja ilmavirtaukset vaativat keskittymistä. Yleisimpinä ongelmina koulutusprosessissa on koettu nimenomaan laboratorion ja navetan välinen siirtymisvaihe. Se, että koira ei ilmaise kiimoja navetassa, vaikka se osaisi sen hajunäytteillä, johtuu usein koiran tottumattomuudesta uuteen tilanteeseen. Jos työskentely navetassa ei onnistu harjoittelusta huolimatta, koiraa voidaan edelleen käyttää purkkien avulla ja ottaa lehmiltä kiimanäytteitä. Tämä metodi on huomattavasti työläämpää ja enemmän aikaa vievää kuin koiran tuominen navettaan.

!!! KUVA !!!! Kuvateksti: Navettaharjoitukset ovat tärkeä osa kiimantarkkailukoirien koulutusta.

Koiran kiimantarkkailussa toimimisen esteenä saattaa olla ajanpuute, jolloin koiran kanssa ei ehditä harjoitella ja työskennellä navetalla niin paljon kuin koulutuksen tässä vaiheessa olisi tarpeen. Harjoittelun tavoitteena olisi saada koira ymmärtämään aikaisemman koulutusvaiheen yhteys navettaan. Toiset koirat saavat nopeasti juonesta kiinni, kun taas toisilla hajun yhdistäminen voi vaatia enemmän kertausta ja toistoja. Lähes kaikki koulutetut koirat ovat tottuneet olemaan navetassa jo pennusta lähtien ja koulutusta on ryhdytty tekemään melko nuorella iällä. Hyvän pohjatyön tekeminen edesauttaa tätä vaihetta, sillä täysin navettaan tottumattomana koira ei välttämättä pysty rentoutumaan tarpeeksi keskittyäkseen työhön. Kursseille osallistuneiden koirien ikä on vaihdellut, mutta kuitenkin useimmiten koulutus aloitetaan nuoren koiran kanssa.

Kierros kierrokselta varmemmaksi

Kiimakierroksen huolellinen suunnitteleminen edesauttaa työtä ja koirakin oppii yhdistämään reitin haisteluun ja kiimakierrokseksi. Koirat haistelevat lehmiä joko pää- tai peräpuolelta (tai sekä että) riippuen navetasta ja koiran tottumuksista. Parsinavetassa lehmät ovat kiinnitettyinä yksilöllisiin parsiin, joten koiran ei tarvitse varoa lehmien liikettä samalla tavalla kuin pihattonavetassa, jossa eläimet liikkuvat vapaina. Ruokintapyödältä käsin työskenneltäessä kiimantarkkailu on huomattavasti siistimpää, mutta kaikki koirat eivät esimerkiksi uskalla lähestyä lehmiä pääpuolelta. Tilanne saattaa myös laukaista paimenvietin, jos koiraa on aikaisemmin käytetty ajamaan lehmiä pois parresta. Tällöin lantakäytävällä työskentely voi olla parempi ratkaisu.

!!! KUVA !!!  Kuvateksti: Parsinavetassa koira pystyy työskentelemään joko ruokintapöydältä tai lantakäytävältä käsin.

Ihmisen vaatetuksella ei ole kaikissa tapauksissa vaikutusta lehmien tai koiran reaktioon, mutta joskus se voi selkeyttää kaikille osapuolille, niin lehmille kuin koirallekin, mitä ollaan tekemässä. Koirat ja lehmät oppivat yhdistämään tietyn vaatetuksen tai muun vihjeen työtehtävään toistojen myötä eli lehmät oppivat koulutuksen ohessa siinä missä koirakin. Koirat tuovat ilmi kiimoja yksilöllisesti lehmän kiimanvaiheen mukaan. Osa koirista ilmaisee lehmän päivää ennen siemennystä, toiset puoli päivää ennen siemennystä ja osa siemennysvaiheessa. Ilmaisuajankohta on liukuva ja koira saattaa ajan kuluessa vaihtaa missä kiimanvaiheessa se ilmaisee lehmän.

Koirat saattavat kehitellä itse kiiman ilmaisutavan, vaikka niille olisikin koulutuksessa opetettu jotain muuta. Pysähtyminen lehmän kohdalle, istuminen, maahan meneminen, esineen tai kouluttajan koskettaminen ovat muutamia vaihtoehtoja ilmaisutavoista. Pysähtyminen oikean hajun kohdalle on koiralle hajualustoilla vahvistettua toimintaa, mutta kouluttaja tai koira itse voivat muuttaa sitä koulutuksen aikana. Tärkeintä ei ole itse ilmaisutapa vaan se, että ihminen ymmärtää koiraa. Positiivinen palaute kannattaa aina ja jokaisesta tehdystä kiimakierroksesta palkitseminen lisää koiran motivaatiota, vaikka kiimoja ei löytyisikään.

Koiran kanssa kiimantarkkailukoirakurssin käyminen on ainoastaan sen työuran alku ja oppiminen prosessina jatkuu koko ajan. Olosuhteet muuttuvat, lehmät tilalla vaihtuvat ja koira vanhenee, mitkä kaikki vaikuttavat poikkeavasti koiran kanssa kurssilla opeteltuihin tilanteisiin. Myös toimivan kiimantarkkailukoiran tärkeintä työkalua eli hajuaistia olisi ajan mittaan hyvä testata ja kalibroida varmoilla kiimanhajuilla. Tämä tuo koiralle työskentelyyn lisää varmuutta ja antaa ohjaajalle luottamusta siitä, että koulutukseen panostaminen on tuottanut tulosta ja koira todella osaa asiansa.

Kirjoittaja Veera Timonen, opiskelija Savonia AMK