• Urheilutie 6D, 01370 Vantaa
  • 050 395 7171
  • Sähköposti: etunimi.sukunimi@emovet.fi

Oikeat olosuhteet ja terveet eläimet ovat kannattavan maidontuotannon perusta

Emovet Oy
Nautakarjan hyvinvointiin erikoistuneet eläinlääkärit

Emovet Oy on kehittyviin ja kasvaviin karjatiloihin erikoistunut eläinlääkäriyritys. Tavoitteenamme on pitää lehmät terveinä ja tuottavina. Lehmien terveys vaikuttaa suoraan karjatilan taloudelliseen tulokseen – nykyaikaisen, ison karjatilan on pidettävä tuotanto korkealla ja minimoitava tautiriskit. Asiakkaitamme ovat lypsykarjatilat, vasikkatilat, hiehotilat, lihanautatilat ja emolehmätilat.

Keskitymme toiminnassamme nautakarjan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Nautakarjan hyvinvointi edellyttää sekä suunnitelmallista karjan terveyden ylläpitoa ja kehittämistä että terveydenhuolto-, tautivastustus- ja hoitokäytäntöjen jalkauttamista myös työntekijöille. Emovetin eläinlääkäreillä on näköalapaikka karjan hedelmällisyyteen ja alan kehitykseen sekä usein erikoisosaamista esimerkiksi eläinten koulutukseen, alkiohuuhteluihin tai Cow Signals -koulutukseen.

Lue lisää

Terveysohjelmat

Emovetin terveysohjelmat on suunniteltu erikseen maitotilan ja emotilan tarpeita varten, mutta pääperiaate on molemmissa sama. Terveysohjelma sisältää:

  • vuosittaisen terveyssuunnitelman
  • vuoden mittaan tehtävät terveyskäynnit

Terveysohjelmat tuovat karjatilan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon suunnitelmallisuutta ja systemaattisuutta.

Lue lisää

Terveyskäynnit

Terveyskäynnit ovat säännöllisesti toistuvia tilakäyntejä, joilla seurataan terveyssuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden toteutumista mm. seuraavilla tavoilla:

  • hedelmällisyystarkastukset
  • nupoutukset ja vasikkatarkastukset
  • lääkeluovutukset

Maitotilojen, emotilojen ja vasikkakasvattamoiden terveyskäynnit ylläpitävät karjan hyvinvointia vuoden ympäri.

Lue lisää

Tyytyväisiä asiakkaita

Kaikkein palkitsevinta eläinlääkärin työssä on tuntea karjanomistajan helpotus, kun joku tilaa vaivannut sitkeä ongelma saadaan yhdessä ratkottua. Lue Emovetin eläinlääkäreiden onnistumisista asiakkaidemme näkökulmasta!

Lue lisää

Asiakas kertoo mielipiteensä Emovetistä. Katso video!